آیین نامه هسته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی

7000047
آیین نامه هسته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
این آیین نامه در جهت اجرای سیاست های چشم انداز 20 ساله دانشگاه مبنی بر پژوهش محور بودن فعالیت ها و تحقق برنامه راهبردی دانشگاه در تولید و توسعه علم و به منظور ایجاد و تقویت هسته های پژوهشی در گروه های آموزشی مستعد و واجد شرایط تنظیم و به اجرا گذاشته می شود.
http://arakmu.ac.ir/portal/home/?news/156020/15611
1395/05/02
11.10

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
core .png244K1395/05/02   10:20:17800661دانلود