آیین نامه هسته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی

7000047
آیین نامه هسته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
این آیین نامه در جهت اجرای سیاست های چشم انداز 20 ساله دانشگاه مبنی بر پژوهش محور بودن فعالیت ها و تحقق برنامه راهبردی دانشگاه در تولید و توسعه علم و به منظور ایجاد و تقویت هسته های پژوهشی در گروه های آموزشی مستعد و واجد شرایط تنظیم و به اجرا گذاشته می شود.
http://arakmu.ac.ir/portal/home/?news/156020/15611
1395/05/02
11.10

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درج فایل پیوستدفعات دانلودنوع پیوستعنوان پیوست---دانلود
Core research.pdf182K1395/05/02   10:22:27167دانلود

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
core .png244K1395/05/02   10:20:17559071دانلود