رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور November 2016 نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators

اطلاعات کلی

7000061
رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور November 2016 نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators
مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده ‌سال و هشت ماه ژانویه 2006 تا پایان آگوست 2016 بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود. لازم به ذکر است که در ویرایش اخیر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز برای اولین بار به جمع دانشگاه‌های برتر کشور در نظام رتبه‌بندی ESI پیوسته است. در حال حاضر از کشور ایران تعداد 12 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه‌بندیESI واجد رتبه هستند
http://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/156020/156115/194399/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-November-2016-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-ESI-%E2%80%8C-Essential-Science-Indicators
1395/10/08
14

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
ranking2.jpg122K1395/10/08   14:14:23281101دانلود