بارگذاری فیلم کارگاه های مرکز تحقیقات مدلسازی

اطلاعات کلی

7000062
بارگذاری فیلم کارگاه های مرکز تحقیقات مدلسازی
در راستای ماموریت ویژه توسعه دانش مدلسازی در علوم سلامت واسپاری شده به کلان منطقه هشت آمایشی کشور، فیلم کارگاه های مرکز تحقیقات مدلسازی جهت استفاده بارگذاری گردیده است.
http://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/156020/156115/195335/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
1395/10/27
14.10

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
video.JPG32K1395/10/27   14:25:49273111دانلود