اولین سالگرد تفاهم هسته ای و دستاوردهای برجام

اطلاعات کلی

7000064
اولین سالگرد تفاهم هسته ای و دستاوردهای برجام
27 دی ماه اولین سالگرد اجرای توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است . این توافق، در تاریخ 14 جولای 2015 ( 23 تیر 1394 ) میان ایران و کشورهای گروه 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) در شهر وین صورت گرفت.
http://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/156020/156115/196693/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
1395/11/18
12.50

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
bargam 3.jpg34K1395/11/18   13:02:22274791دانلود