کسب رتبه اول منطقه شش آمایشی کشور و ارتقاء ده پله‌ای حوزه پژوهش دانشگاه در آخرین رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور

اطلاعات کلی

7000067
کسب رتبه اول منطقه شش آمایشی کشور و ارتقاء ده پله‌ای حوزه پژوهش دانشگاه در آخرین رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 159 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی در کشور را توسط 26 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات- امکانات و فعالیت های اجتماعی-اقتصادی و صنعتی مورد رتبه بندی قرار داده است. دکتر محمد رفیعی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه افزودند: گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور مستقر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای ششمین سال متوالی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را به صورت رسمی بر اساس شاخص ها و معیارهای مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی رتبه‌بندی نمود. وی اظهار داشت: در این رتبه بندی، دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه پژوهش در بین کل دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه 13 را کسب نموده است که این رتبه در منطقه شش آمایشی کشور، رتبه اول و نسبت به سال گذشته 10 پله صعود داشته است.
http://vcr.arakmu.ac.ir/Portal/home/?news/156020/156111/199566/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
1396/02/08
12

تصاویر
نام فایلاندازه فایلتاریخ درجدفعات دانلودعنوان تصویرتصویر پیش فرضدانلود
amayeshi 95.PNG194K1396/02/08   11:09:59264061دانلود